Program kardiologiczny

przeglady1 - Program kardiologiczny W Centrum Medycznym IMIcare prowadzimy leczenie oraz pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną w skład której wchodzi diagnostyka laboratoryjna, badania ekg spoczynkowe i wysiłkowe, badania holterowskie ekg i ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne oraz konsultacja kardiologiczna. Nasze Centrum koordynuje program zapobiegania chorobom układu krążenia oraz prowadzi profilaktykę zgodnie z zaleceniami europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Przykładowe zabiegi

EKG wysiłkowe – pokazuje, jak pracuje serce, gdy jest obciążone wysiłkiem fizycznym. To badanie, zwane też próbą wysiłkową, wykonuje się i u sportowców, i u osób z chorobą wieńcową czy zaburzeniami rytmu serca. EKG spoczynkowe – badanie wykonuje się w spoczynku, pacjent leży na kozetce z nieco uniesioną górną częścią tułowia. Na jego klatce piersiowej oraz na kończynach dolnych i górnych umieszczane są elektrody. Pod elektrody nakłada się żel, którego celem jest zmniejszenie oporu skóry. Zapis trwa z reguły kilka minut. Badanie EKG metodą Holtera – wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie ciśnienia tętniczego – pomiar ten wykonuje się w celu ustalenia, z jaką siłą krew napiera na ściany tętnic. Echokardiografia – nazywana też echem serca. Jest to badanie USG serca, które pozwala ocenić budowę i prawidłowość pracy narządu. Wykonuje się je w przypadku choroby wieńcowej, zawału serca, wady serca, niewydolności serca, długotrwałego nadciśnienia tętniczego, choroby osierdzia (ocena, czy w worku osierdziowym nie ma płynu), po wszczepieniu sztucznych zastawek, a także w przypadku istnienia chorób aorty oraz nadciśnienia płucnego. Konsultacja kardiologiczna – jest to specjalistyczna konsultacja lekarza kardiologa. Kardiofitness – autorski program rehabilitacyjny, skierowany do osób z rozpoznanymi schorzeniami układu krążenia oraz dla osób pragnących wytrenować swoje serce i poprawić kondycję oraz wytrzymałość fizyczną pod nadzorem lekarza. Program kardiologiczny nadzorowany jest przez prof. dr hab. med Mieczysława Pasowicza.