Otoczymy opieką każdego pracownika!

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze specyfiką i sposobem wykonywania swojego zawodu. Lekarz medycyny pracy sprawuje dodatkowo profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobami pracującymi przez cały okres ich zatrudnienia przez pracodawcę. Przepisy dotyczące medycyny pracy regulują zapisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1155 z późn. zm.).

Jesteś Pracodawcą? Jesteś Pracownikiem? Potrzebujesz badań z zakresu medycyny pracy? Możesz wykonać je szybko i profesjonalnie w Centrum Medycznym IMIcare w Krakowie, przy ul. Zabłocie 25 lokal 4. IMIcare oferuje pełen zakres usług wymaganych w tym zakresie przez przepisy prawa. W ramach świadczeń z zakresu medycyny pracy oferujemy:

 • badania wstępne – zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Na badania wstępne kieruje przyszły pracodawca, a przeprowadza je lekarz medycyny pracy. Następnie lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie;
 • badania okresowe – przeprowadzane po upływie terminu ważności badań wstępnych, bądź poprzednich badań okresowych. Dotyczą one również wszystkich zatrudnionych pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni. Celem jest monitorowanie stanu zdrowia pracownika w kontekście warunków pracy. To jak często będą przeprowadzane okresowe badania pracownicze i co dokładnie będzie badane, zależy od dwóch elementów – stanu zdrowia pracownika i rodzaju wykonywanej pracy. Dzięki badaniom okresowym lekarz może na bieżąco monitorować stan zdrowia osoby pracującej, ma również szansę ocenić, czy warunki pracy nie są dla zatrudnionego szkodliwe. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest również informowanie pacjentów o tym, jak mogą dbać o własne zdrowie, jak się odżywiać i jak zapobiegać zmianom zdrowotnym wynikającym z ich charakteru pracy. Odbywanie badań okresowych jest nie tylko obowiązkiem pracowników. Kodeks pracy określa obowiązek pracodawcy, który zobowiązany jest do dbania o zdrowie podwładnych, stworzenia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do kierowania pracowników na badania;
 • badania kontrolne – w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w okresie dłuższym niż 30 dni, przed powrotem do pracy musi wykonać badania kontrolne. To pracodawca zobowiązany jest skierować pracownika wracającego ze zwolnienia chorobowego na badania kontrolne, w celu potwierdzenia, że stan zdrowia pracownika pozwala na jego ponowne przystąpienie do pracy. Pracownik zgodnie z art. 211 kp ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim, na które skieruje go pracodawca po zakończeniu okresu rekonwalescencji oraz stosować się do wskazań lekarskich;
 • badania sanitarno-epidemiologiczne – badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykrycie schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy u osób, których charakter pracy wymaga stałego, lub częstego kontaktu z żywnością i/lub ludnością (np.: służba zdrowia, oświata, hotelarstwo, gastronomia). Pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy muszą posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy, wpisane do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wskazane są dla następujących grup zawodowych : nauczycieli, pracowników branży spożywczej i gastronomicznej, medycznej, uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się w tych branżach;
 • badania dla kierowców wszystkich kategorii;
 • badania psychotechniczne dla kierowców i operatorów maszyn;
 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące, wśród których szczególną grupę stanowi personel służby zdrowia np.: lekarze, dentyści, technicy rtg, czy pielęgniarki pracujące przy urządzeniach diagnostycznych eksponujących promienie jonizujące;
 • programy promocji zdrowia w miejscu pracy (szkolenia);
 • szeroką gamę profilaktycznych programów zdrowotnych w oparciu o nowoczesna bazę medyczną (pakiety medyczne dla pracowników);
 • kompleksowe badania profilaktyczne – w celu określenia, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika pozwalają na wykonywanie pracy w określonym narażeniu na czynniki szkodliwe lub uciążliwe warunki, występujące na określonym stanowisku pracy tak, żeby pracownik i inni współpracownicy byli zdrowi i bezpieczni.

Wszystkie wymagane badania i konsultacje lekarskie wykonujemy w Centrum Medycznym IMIcare w Krakowie, przy ul. Zabłocie 25 lokal 4, co znacznie oszczędza czas. Usługi świadczą doświadczeni lekarze, personel medyczny o najwyższym standardzie, w oparciu o nowoczesną aparaturę medyczną.

Pracodawco i Pracowniku, u nas dodatkowo otrzymasz:

 • profesjonalną usługę,
 • miłą, fachową, szybką i sprawną obsługę,
 • badania w dogodnych terminach,
 • miłą, rodzinną atmosferę.

Medycyna pracy jest bardzo ważnym aspektem, dlatego cieszymy się, że Ty, Pracodawco o niej pamiętasz! Chcemy umożliwić Ci takie rozwiązanie, które najbardziej będzie odpowiadało właśnie Tobie i dynamice Twojej firmy. Zapraszamy do podpisania umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z IMIcare – oferujemy bardzo konkurencyjne ceny. Jesteś zainteresowana/y, zadzwoń na nr tel.: 508-865-076 lub napisz maila na adres: kontakt@imicare.pl

Rekomendujemy dla pracodawców rejestrację oraz podpisanie umowy online za pośrednictwem naszej aplikacji IMIcare SYSTEM

W ramach medycyny pracy oferujemy również usługi komercyjne (bez podpisanej umowy) dla wszystkich chętnych – informacje pod numerem tel.: 12 352 31 50.

ul. Zabłocie 25 lokal 4, Kraków 30-701

Umów wizytę

Umów wizytę

12-352-31-50

Napisz do nas

Napisz do nas

kontakt@imicare.pl

Rejestracja online

Rejestracja online

Umów wizytę online