Choroby układu krążenia rozwijają się na skutek czynników genetycznych (obecne od urodzenia) lub nabytych, zależnych głównie od trybu życia. Choroby uwarunkowane genetycznie to zaburzenia, które rozwijają się w wyniku mutacji, czyli nieprawidłowości w materiale genetycznym. Najnowsze techniki biologii molekularnej pozwalają na ocenę udziału czynników genetycznych w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez precyzyjne badanie struktury i funkcji genów. Centrum Badań DNA jest światowej klasy instytucją badawczą oferującą pełną diagnostykę chorób układu krążenia . Firma oferuje pierwszy w Polsce wielogenowy test pomagający w diagnozowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem najnowszych technik sekwencjonowania DNA. „Panel na choroby układu krążenia” identyfikuje 142 geny skorelowane z rozwojem schorzeń układu krążenia. Panel obejmuje identyfikację mutacji/polimorfizmów genów w kierunku indywidualnych predyspozycji do rozwoju m.in. niżej wymienionych zaburzeń:

  • Choroba niedokrwienna serca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Zespól wydłużonego / krótkiego odstępu QT
  • Migotanie przedsionków
  • Arytmogenne kardiomiopatia prawej komory
  • Migotanie komór / częstoskórcz
  • Wrodzone wady serca
  • Zespół krętości tętnic / tętniak aorty
  • Choroba Brugadów
  • Kardiomiopatie

DLA KOGO I W JAKIM CELU?

Panel przeznaczony jest dla wszystkich osób dbających o zdrowie i przyszłość swoją oraz najbliższych. Dla osób, które świadomie chcą podjąć walkę z chorobami układu krążenia, zaliczanymi do chorób cywilizacyjnych. Dla osób, u których często występują powracające duszności, silne zmęczenie, kołatanie serca, bóle w środkowej części klatki piersiowej, mogące promieniować do ramion, szyi czy żuchwy. Dodatkowo badanie powinno się wykonać u pacjentów rodzin, u których istnieją przypadki zdiagnozowanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Wiedza uzyskana z badania pozwoli na szybką, wiarygodną i relatywnie tanią identyfikacje czynnika sprawczego występujących objawów oraz zastosowanie odpowiedniej terapii.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE/TERAPEUTYCZNE

Zaburzenia układu krążenia są współcześnie jednymi z najbardziej powszechnych chorób. Choroby genetyczne uwarunkowane wielogenowo to m.in. część przypadków choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca. Leczenie pacjentów można podzielić na zabiegowe i zachowawcze. Niezwykle ważna w walce z chorobą jest wcześnie postawiona diagnoza. Istotne jest zapobieganie wystąpieniu ciężkiej postaci danego schorzenia. Określenie predyspozycji do wystąpienia tych chorób pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia schorzenia u pacjenta, prowadzenia poradnictwa genetycznego oraz odpowiednio wczesnej diagnostyka choroby “Panel na choroby układu krążenia” obejmuje kompleksową analizę genów skorelowanych z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki wzrastającej świadomości oraz wykorzystaniu technologii następnej generacji (NGS), diagnozowanie wymienionych schorzeń staje się łatwiejsze. „Panel na choroby układu krążenia” oferowany przez firmę Centrum Badań DNA wykorzystuje najnowsze techniki sekwencjonowania DNA do wykrywania całego spektrum mutacji w różnych genach. To ogromny krok naprzód, bowiem im szybciej pacjent zostanie zdiagnozowany, tym szybciej możliwe będzie zastosowanie odpowiedniego leczenia.

ZALETY WYKORZYSTANIA NGS W DIAGNOSTYCE

Stosujemy technologię sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing – NGS) do identyfikowania ściśle określonych genów lub mutacji skorelowanych ze schorzeniami układu krążenia. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) umożliwia sekwencjonowanie dużych regionów genomu, dużej liczby genów i/lub próbek w jednym, wydajnym i opłacalnym teście. Ponadto NGS zapewnia zdecydowanie wyższą czułość w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Jak rozpocząć badanie „Panel na choroby układu krążenia”

Wystarczy pobrać materiał: wymaz z jamy ustnej lub krew pełną i dostarczyć do Centrum Medycznego IMIcare lub pojawić się u nas osobiście.

Termin realizacji badania: 40 dni roboczych.

Pobieranie materiału genetycznego tylko u nas od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11!

ul. Zabłocie 25 lokal 4, Kraków 30-701

Umów wizytę

Umów wizytę

12-352-31-50

Napisz do nas

Napisz do nas

kontakt@imicare.pl

Rejestracja online

Rejestracja online

Umów wizytę online