DNA 50 Geno Odżywianie to program, który poddaje analizie geny istotne dla prawidłowego odżywiania organizmu, które jest kluczowe w zapobieganiu, prewencji i leczeniu chorób XXI wieku.

Przebadane polimorfizmy genetyczne wpływają na sposób, w jaki organizm reaguje na określone substancje odżywcze i składniki pokarmowe oraz oddziałują na ich prawidłowy metabolizm. Ponieważ stosowana dieta odgrywa decydującą rolę w rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, ocena genetyczna może umożliwić stworzenie odpowiedniego planu dietetycznego, niwelującego istniejące słabości genetyczne. Dzięki temu badaniu możemy ocenić, które produkty działają na dany organizm korzystnie, a których z nich należy unikać.