Rak gruczołu krokowego jest ściśle związany z kombinacją niepomyślnego układu genetycznego i złego stylu życia, modyfikacja tego ostatniego może znacznie ograniczyć ryzyko choroby, także u osób posiadających predyspozycje genetyczne. Obecnie możliwe jest przebadanie genów i określenie indywidualnego ryzyka wystąpienia tego rodzaju nowotworu. W momencie znaczącego wzrostu ryzyka, wdrożenie programu zapobiegawczego może znacząco je obniżyć.

W przypadku, kiedy pacjent już zachorował, analiza genetyczna daje możliwość wyboru odpowiedniego planu leczenia, idealnie dopasowanego do profilu genetycznego, co ma znaczący, pozytywny wpływ na przebieg powrotu do zdrowia.