OPIS BADANIA

Celem badania jest wykorzystanie informacji o predyspozycjach genetycznych do przewidywania skuteczności farmakoterapii oraz optymalizacji procesu leczenia pacjenta. W ludzkim genotypie zapisana jest nie tylko podatność na choroby, ale także konkretne predyspozycje do metabolizowania leków. Badania wskazują, że aż 20% pacjentów ambulatoryjnych doświadcza działań niepożądanych związanych z farmakoterapią, a skutki uboczne leków są przyczyną hospitalizacji ok. 10% pacjentów. Analiza predyspozycji w tym zakresie pomaga skrócić okres hospitalizacji w przypadku pacjentów leczonych klinicznie, dzięki precyzyjnie dobranej dawce leku.

DF Medica Polska oferuje analizę izoenzymu CYP2D6 (metabolizm leków stosowanych głównie w leczeniu depresji, schizofrenii i różnego rodzaju psychoz) oraz CYP2C19 (metabolizm leków stosowanych w leczeniu bólu i chorób układu naczyniowo-krążeniowego).